AGENDA

AGENDA

Febrer de 2016,
dia 20: Dia Mundial d la Justícia Social
Març de 2016,
dia 8: Dia Internacional de la Dona
Març de 2016,
dia 20: Dia Internacional de la Felicitat
Març de 2016,
dia 22: Dia Mundial de l'aigua
Abril de 2016,
dia 16: Dia Internacional contra l'esclavitud infantil
 
Abril de 2016,
dia 22: Dia Internacional de la Mare Terra
 
Abril de 2016,
dia 28: Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el treball
Maig de 2016,
dia 3: Dia Mundial de la Llibertat de Premsa
Maig de 2016,
dia 16: Dia Mundial d'Àfrica
Juny de 2016,
dia 5: Dia Mundial del Medi Ambient
Juny de 2016,
dia 20: Dia Mundial dels Refugiats
Juliol de 2016,
dia: Dia Internacional dels Cooperants
Juliol de 2016,
dia 11: Dia Munidal de la població
 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria