PROJECTES DE LA FISC

ORIENTACIÓ

La FISC s’ha adherit als Objectius del Mil·leni formulats per Nacions Unides. Aquest fet es concreta en l’orientació dels diferents projectes:

PROJECTES EDUCATIUS:

 • Escoles i centres de Formació Professional.
 • Formació d’educadors, d’agents de pastoral i líders comunals.
 • Beques d’estudi.
 • Prevenció de la droga i l’alcohol.

PROJECTES AGRÍCOLES:

 • Formació d’agents de promoció agrícola i ramadera.
 • Formació d’educadors, d’agents de pastoral i líders comunals.
 • Adquisició de llavors i maquinària: tractors i d’altres.
 • Creació de cooperatives de producció.

PROJECTES SANITARIS:

 • Educació sanitària i maternal.
 • Ajudes a dispensaris, hospitals, maternitats i farmàcies populars.
 • Lluita contra la desnutrició.
 • Menjadors infantils.

PROJECTES D'EMERGÈNCIA:

 • Reconstrucció d’habitatges.
 • Camps de refugiats.
 • Cuines comunitàries.
 • Atenció a immigrants.

A la web de FISC Central en trobareu informaci extensa, acurada i actualitzada del projectes oberts a tot el món en el que hi participem. En els enllaços d’aquesta pàgina, podreu veure informació més detallada del projectes dels que FISC-CAT en rep d’informació.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria