VOLUNTARIAT

PROGRAMES DE COOPERACIÓ

OBJECTIUS

Els objectius dels programes de cooperació de diferents estades fonamentalment són els mateixos:

  • Facilitar experiències de solidaritat i cooperació als membres de les Delegacions de la FISC en una de les contraparts i en un país en vies de desenvolupament.
  • Realitzar per part del voluntari/a de la FISC, una tasca professional que beneficiï la contrapart.
  • Posar rostre a les contraparts i veure "in situ" els projectes que els voluntaris/ies han treballat abans en les Delegacions.
  • Intensificar les relacions de cooperació i d’intercanvi entre la FISC i les seves contraparts.

TIPUS DE PROGRAMES

  • De llarga durada
  • Per estades mínimes d’un any. Segons perfil demanat pel país.

  • De curta durada
  • Programa Salongo: normalment es fa a l’estiu.

    Camps de Solidaritat: en grup i també a l’estiu.

 © 2009 FISC - Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria